tłumaczenia przysięgłe

 

tŁUMACZENIE KONFERENCYJNE

biuro tłumaczeń

Tłumaczenia konferencyjne to tłumaczenia ustne. Najczęściej wyróżnia się trzy rodzaje tłumaczenia ustnego:

 

Tłumaczenie symultaniczne - Tekst jest wygłaszany przez prelegenta do mikrofonu. Tłumacz w kabinie odsłuchuje tekst w czasie rzeczywistym i równocześnie wygłasza przekład w języku docelowym do mikrofonu. Tłumacz pracuje w słuchawkach, mówi do mikrofonu zamkniety w dźwiękoszczelnej kabinie, zaś uczestnicy konferencji słyszą przekład równocześnie (symultanicznie) w słuchawkach.

 

tłumacz medycznyTłumaczenie konsekutywne - tłumaczenie "nastepujące po" wygłoszonym krótkim przemówieniu, toaście itp. Tłumacz w czasie wystąpienia mówcy sporządza notatki. Po wystąpieniu wygłasza tekst tłumaczenia. W tłumaczeniu konsekutywnym dłuższe wystapienia z reguły dzieli się na 5-8 minutowe bloki.
TŁUMACZENIA

biuro tłumaczeń

Tłumaczenie a vista - najczęściej wykonuje się w negocjacjach handlowych, sporządzaniu umów oraz na potrzeby organów ścigania i sądów. Tłumacz dokonuje przekładu zdanie po zdaniu.

Pomoc oraz odsyłacze do ciekawych stron

W tej części znajdują się wytyczne dotyczące tłumaczenia dokumentów Wspólnot Europejskich, szablony dokumenetów oraz odsyłacze do ciekawych stron ze słownikami i innymi pomocami dla tłumaczy.

Tutaj znajdują się również informacje, które na pewno zainteresują osoby zawodowo zajmujące się tłumaczeniami oraz adeptów tej sztuki.

Słowniki, glosariusze ...

OGÓLNE

http://biot.ar.szczecin.pl/slownik.php - Otwarty Słownik Terminologii Naukowej (PL, EN)

http://www.oasismanagement.com/TECHNOLOGY/GLOSSARY/- Słownik techniczny (EN)

MEDYCYNA

http://users.ugent.be/~rvdstich/eugloss/welcome.html - Glosariusz teminów technicznych i medycznych (9 języków)

http://www.hyperdictionary.com/medical - Słownik medyczny (EN)

FIZYKA i MATEMATYKA

http://ptf.fuw.edu.pl/nazew.html - Słownik terminów fizycznych (EN-PL)

http://astronomia.pl/slownik/ - Słownik terminów astronomicznych (EN-PL)

http://www.atomowe.kei.pl/index.php?option=com_glossary&func=display&Itemid=46&catid=71Leksykon atomowy (PL)

http://www.mtkacz.republika.pl/wyrazy.html - Słownik matematyczny (PL-EN)