tłumacz symultaniczny

Prześlij dokument do wyceny na adres:

info@lingua-franca.pl

Otrzmasz nieodpłatnie wycenę w ciągu 2 godzin od przesłania dokumentu.

Podstawowe korzyści dla klienta

  • Tłumaczenie zostaje dostarczone w formacie i szacie graficznej oryginału
  • Tłumaczenie poddane jest korekcie merytorycznej i językowej
  • Konkurencyjna cena

KLIENCI Z ZAGRANICY - Dokumenty do tłumaczenia przysięgłego można do nas przesłać faksem, wykonać skan i przesłać elektronicznie na adres: info@lingua-franca.pl. Przy odbiorze tłumaczenia przysięgłego należy okazać oryginał dokumentu. W innym przypadku tłumaczenie zostanie opisane jako wykonane z dokumentu innego niż oryginał.

 

© Lingua Franca, ul. Poznańska 57/9a, Poznań Copyright © 2007. Lingua-Franca.pl. All Rights Reserved.