Lingua-franca.pl - strona biura tłumaczen; oferujacego tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia konferencyjne, konsekutywne i pisemne, w tym tez przysięgłe. Tlumacz przysiegly, tlumacz przysiegly w Poznaniu, tłumaczenia przysięgłe w Poznaniu. Wykonujemy tłumaczenia medyczne, biznesowe, handlowe i techniczne. Akceptujemy zlecenia wysylane przez internet. Pracujemy z najlepszymi tłumaczami jezyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. tłumaczymy terminowo i fachowo. tłumacz przysięgły angielskiego poznan;, tłumacz przysięgły jezyka angielskiego poznan, tłumacz medyczny poznan;, tłumacz symultaniczny poznan;, tłumacz ustny poznan;. tłumacz przysięgły, tlumacz przysiegly poznan, tlumacz symultaniczny, tłumaczenia medyczne, tłumacz medyczny, tłumaczenia medyczne Poznan. Wykonujemy tłumaczenia medyczne, fachowe tłumaczenia, ustne i pisemne. Strona biura tłumaczen; oferujacego tłumaczenia symultaniczne, tłumaczenia konferencyjne, konsekutywne i pisemne, w tym tez przysięgłe. tłumaczenia przysięgłe w Poznaniu. Wykonujemy tłumaczenia medyczne, biznesowe, handlowe i techniczne. Akceptujemy zlecenia wysylane przez internet. Pracujemy z najlepszymi tłumaczami jezyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. tłumaczymy terminowo i fachowo. tłumacz przysięgły angielskiego poznan;, tłumacz przysięgły jezyka angielskiego poznan;, tłumacz medyczny poznan;, tłumacz symultaniczny poznan;, tłumacz ustny poznan;. tłumacz przysięgły symultaniczny, tłumaczenia medyczne, tłumacz medyczny, tłumaczenia medyczne Poznan;. tłumacz przysięgły i konferencyjny; lingua-franca.pl

zapytanie tłumaczenie

 

tłumacz przysięgły, tlumacz przysiegly angielskiego poznan, tłumacz symultaniczny. Slowa kluczowe / kew words: tłumaczenia medyczne, tłumacz medyczny, tłumacz przysięgły, tłumaczenia medyczne Poznan, tlumacz przysiegly Poznan;.

Strona biura tłumaczeŃ PROWADZONEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO TŁUMACZA PRZYSIĘGŁEGO JĘZYKA ANGLIESKIEGO. WYKONUJEMY tŁumaczenia konferencyjne (symultaniczne, KABINOWE i konsekutywne) oraz pisemne, UWIERZYTELNIONE, przysiĘgŁe I STANDARDOWE. DO NASZYCH SPECJALIZACJI NALEŻĄ: tŁumaczenia medyczne, handlowe, KORPORACYJNE i techniczne. Akceptujemy zlecenia wysylane przez internet. WSPÓŁPRACUJĘ z najlepszymi tŁumaczami jezyka angielskiego, niemieckiego, francuskiego i rosyjskiego. tŁumaczymy terminowo i fachowo. tłumacz przysięgły angielskiego Poznan;, tłumacz przysięgły jezyka angielskiego poznan;, tłumacz medyczny poznan;, tłumacz symultaniczny poznan;, tłumacz ustny Poznan;. tłumacz przysięgły symultaniczny, tłumaczenia medyczne, tłumacz medyczny, tłumaczenia medyczne Poznan;.

JAKOŚĆ

biuro tłumaczen lingua-franca.pl
Nasi tłumacze stale podnoszą swoje kwalifikacje, należą do organizacji zawodowych tłumaczy (Stowarzyszenie Tłumaczy Polskich), co jest gwarancją ich rzetelności i fachowości. Posiadamy akredytację Amerykańskiego Towarzystwa Tłumaczeniowego (American Translators Association). Numer świadectwa ATA: 522082. Ceny naszych tłumaczeń; są konkurencyjne. Gwarantujemy najwyższą jakość tłumaczeń; przysięgłych i nieuwierzytelnionych we wszystkich oferowanych przez nas kombinacjach językowych. Dzięki wąskiej specjalizacji nasze tłumaczenia charakteryzują sie wysoką jakościa i zgodnościa z terminologia fachową. Wykonujemy tłumaczenia pisemne i ustne, przysięgłe, techniczne, prawnicze, specjalistyczne, tłumaczenia aktów notarialnych, umów. Akceptujemy platności online kartami VISA, MasterCard (online), przelewem i gotówka. Biuro prowadzi doświadczony tłumacz ustny i pisemny, konferencyjny i symultaniczny jezyka angielskiego. Korzyści ze wspólpracy z naszym biurem tłumaczeń; Wszystkie tłumaczenia (zarówno tłumaczenia przysięgłe jak i tłumaczenia nieuwierzytelnione) są weryfikowane przez rodzimych użytkowników jezyka docelowego (native speakers). Nasi klienci otrzymują tłumaczenie w formacie i z zachowaniem szaty graficznej tekstu oryginalnego (z wyjątkiem tłumaczen; przysięgłych, których formę regulują przepisy prawa oraz Kodeks tłumacza przysięgłego). Zatrudniamy tłumaczy i tłumaczy przysięgłych o bogatym dorobku tłumaczeniowym.

USŁUGI

tłumaczenia ustne

 

 

lingua-franca.pl oferuje:

tłumaczenia medyczne - tłumaczymy teksty medyczne oraz literaturę fachową, doniesienia naukowe, plakaty, prace naukowe, streszczenia, protokoły badań; klinicznych, prace naukowe z zakresu farmacji, druki reklamowe, foldery, monografie produktów leczniczych. Zapoznaj się z najnowszymi informacjami na temat tłumaczeń; i rynku tłumaczeniowego czytajac naszego bloga.

tłumaczenia prawnicze – profesjonalne tłumaczenia tekstów prawnych, aktów prawnych, umów, rozporzadzeń, dyrektyw, Acquis Communautaire, dokumentów urzędowych takich jak akty urodzenia, zgonu, małżeństwa, świadectwa, prawa jazdy, paszporty, dowody rejestracyjne, wypisy z krajowego rejestru karnego etc.

Umowy konsorcjum, umowy spółek, dokumenty zwiazane ze skladaniem wniosków o dotacje UE, dokumenty projektowe itp.

tłumaczenia ceremonii ślubnych, rozmów w urzedzie ds. cudzoziemców, tłumaczenia zwiazane z legalizacja pobytu w Polsce.

Lokalizacja oprogramowania / lokalizacja materialów marketingowych - Lokalizacja programów lub materialów, instrukcji, komunikatów oraz podreczników - tłumaczenie interfejsów użytkownika, dokumentacji, komunikatów o błędach programów komputerowych lub instrukcji użytkownika na język obcy; Wspólpracujemy z doswiadczonymi tłumaczami, którzy pracuja dla instytucji międzynarodowych, zarówno z sektora publicznego (Instytucje Unii Europejskiej) jak i prywatnego (firmy farmaceutyczne, koncerny samochodowe, kancelarie prawne).

TŁUMACZENIA

ATA-certified translator

tłumaczenia konferencyjne

Nasi tłumacze posiadają odpowiednie kwalifikacje do wykonywania tłumaczeń konferencyjnych (symultanicznych - kabinowych) i konsekutywnych). Wykonujemy tłumaczenia u klienta podczas wizyt, inspekcji, bankietów, kongresów, zjazdów naukowych, spotkań badaczy oraz innych imprez nieoficjalnych.

Nasze specjalizacje

Specjalizujemy sie w profesjonalnych tłumaczeniach dla biznesu. Oferujemy profesjonalne uslugi tłumaczeniowe dla firm, instytucji oraz osób fizycznych w zakresie tłumaczeń, a takze uslugi w zakresie lokalizacji i DTP.

tłumaczenia ekonomiczne / tekstów z zakresu ekonomii – umowy spółek, akty notarialne, bilans zysków i strat, protokoly walnego zgromadzenia akcjonariuszy, umowy o podwyższeniu kapitalu, KRS, tłumaczenia bilansu, tłumaczenia sprawozdań finansowych, bilansów

tłumaczenia o tematyce ogólnej - dokumenty USC, akty ślubu, akty urodzenia, świadectwa, dyplomy, dowody rejestracyjne, karty pojazdów etc.

WSZYSTKIE POPULARNE JEZYKI

tłumaczymy w wielu popularnych kombinacjach jezykowych:

tłumaczenia z jezyka polskiego na jezyk angielski
tłumaczenia z jezyka angielskiego na jezyk polski
tłumaczenia z jezyka polskiego na jezyk francuski
tłumaczenia z jezyka francuskiego na jezyk polski
tłumaczenia z jezyka niemieckiego na jezyk polski
tłumaczenia z jezyka polskiego na jezyk niemiecki
tłumaczenia z jezyka polskiego na chin;ski
tłumaczenia z jezyka wloskiego na jezyk polski
tłumaczenia z jezyka polskiego na jezyk wloski
tłumaczenia z jezyka hiszpan;skiego na jezyk polski
tłumaczenia z jezyka polskiego na jezyk hiszpan;ski
tłumaczenia z jezyka czeskiego na jezyk polski
tłumaczenia z jezyka polskiego na jezyk czeski
tłumaczenia z jezyka arabskiego na jezyk polski
tłumaczenia z jezyka polskiego na jezyk arabski
tłumaczenia z jezyka polskiego na niderlandzki
tłumaczenia z jezyka niderlandzkiego na polski
tłumaczenia z jezyka polskiego na japon;ski
tłumaczenia z jezyka japon;skiego na polski.

 

NAJNOWSZE INFORMACJE.

W tej części zamieszczamy informacje ogólne na temat tłumaczeń i naszych usług językowych.


ZAUFALI NAM

curiacadburyecsynthessanofimsdsulzer

BMW


© Lingua Franca, ul. Poznan;ska 57/9a, Poznan; Copyright © 2007. Lingua-Franca.pl. All Rights Reserved.
Darmowe pozycjonowanie stron